Rekentoets
Momenteel geldt alleen voor scholieren van het VWO dat het eindcijfer van de rekentoets meetelt voor het eindexamen. Op termijn zal dit ook gelden voor scholieren van het Havo en VMBO. Sommige HBO- en MBO-opleidingen nemen alleen studenten aan die een voldoende voor de rekentoets hebben gehaald. Het is dus belangrijk om moeite met rekenen op tijd aan te pakken.
Rekentraining voor de rekentoets kan gegeven worden in de vorm van regelmatige bijlessen, maar ook als intensieve weekendworkshops.
De workshops worden themagericht aangeboden. Het is mogelijk om naar één of meerdere workshops bij Huiswerkbegeleiding Melick te komen.